Tiráž

TWIN CITY LINER Tiráž

Central Danube Region Marketing & Development GmbH

Twin City Liner
1020 Viedeň, Handelskai 265
Telefón: +43 1 890 47 47-0

E-mail office@centraldanube.at

DIČ: ATU 572 31 178
Obchodný register: FN 237674 x
Registrácia spoločnosti: Komerčný súd, Viedeň
Komora zodpovednosti: WKO Viedeň

Dizajn webu a podpora:
ITPM E.U.
Vorgartenstrasse 129-143 / 4/1, 1020, Viedeň
E-mail: office@itpm.at
Web: www.itpm.at

Zámer spoločnosti:
Zámerom spoločnosti je rozvoj a prevádzka infraštruktúrnych a turistických projektov na podporu ekonomickej propagácie regiónov, kde spoločnosť vykonáva svoju činnosti, a tiež preprava pasažierov lodnou dopravou.

Prehlásenie o všeobecnom zámere média:
K dispozícii sú zverejnené informácie o sektore lodnej prepravy.

Manažment:
Mag. Nikolaus Brajkovic
Dr. Gerd Krämer

Business manager:
Dkfm. Eva Badr

Akcionári:
Wien Holding GmbH
50,00 percentný podiel akcií
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
50,00 percentný podiel akcií

 

Zmluvné podmienky:

Použitie obsahu:
Prosím, vyhnite sa ďalšiemu používaniu / spracovaniu obsahu, pokiaľ nesplníte nasledujúce zmluvné podmienky!

Autorské právo:
Obsah tejto stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek iné použitie – vrátane uloženia v databáze, publikácie, duplikácie a akejkoľvek podoby komerčného použitia a zverejnenia tretím stranám (či už čiastočne alebo v upravenej podobe) bez súhlasu vlastníka je zakázané.

Zverejnený obsah má iba informačné účely. Použitie obsahu v tlačenej alebo akejkoľvek inej podobe a tiež prevod jeho vlastníctva na tretie strany je výslovne zakázaný – a to aj v prípade nekomerčných účelov a / alebo súkromných záujmov. Použitie zdrojového kódu (jeho časti alebo celého) okrem systémových komponentov a zverejnených materiálov (obrázky, zvuky atď.) je predmetom autorského práva a licencie, preto nie je možné uskutočniť úpravy týchto materiálov bez písomného súhlasu majiteľa.

Vylúčenie zodpovednosti:
Vydavateľ vytvára a upravuje informácie zverejnené na tejto stránke v súlade s jeho najlepším vedomím a svedomím a so zámerom poskytnúť používateľom spoľahlivé a aktuálne informácie. Všetky informácie sprístupnené prostredníctvom odkazov alebo iných technológií špecifických pre internet, ktoré priamo neovplyvňujú aktivity zverejňovania obsahu vydavateľa, sú zodpovednosťou ich autorov. Vydavateľ sa vzdáva všetkej zodpovednosti za informácie zverejnené na webovej stránke.

Čo sa týka zákonov stanovenia zodpovednosti, vydavateľ upozorňuje, že chyby nie je možné celkom vylúčiť, a preto je všetok obsah zverejnený bez akejkoľvek záruky. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby, ktoré sa vyskytli v pôvodných či upravených zdrojoch. Vydavateľ nie je zodpovedný za akýkoľvek obsah a jeho účinky. Vydavateľ neponesie žiadnu zodpovednosť - či už priamo alebo nepriamo - za akýkoľvek dopad spôsobený použitím alebo zneužitím informácií zverejnenými na webovej stránke.

Vydavateľ si vyhradzuje právo nezverejniť žiadny obsah, ktorý je nemorálny, neetický, nelegálny alebo škodlivý. Vydavateľ ďalej nenesie zodpovednosť za akékoľvek prepojené stránky, otvorené fóra, knihy hostí, názory používateľov, tipy a iné informácie z internetu, ktoré sú prístupné z webovej stránky. Zverejnený obsah nie je identický s názorom vydavateľa.

Použitie služby Google Analytics:
Webová stránka používa Google Analytics - službu na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. na umožnenie analýzy použitia webovej stránky. Informácie generované službou Google Analytics o používateľovi webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú uložené spoločnosťou Google Inc. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať iba na účely analýzy použitia webovej stránky. Vytvárané a zverejňované budú anonymné vyhodnotenia a grafy týkajúce sa počtu návštev, počtu zobrazení stránok používateľom a tak ďalej. Tieto údaje používame výlučne pre náš vlastný prieskum trhu a predovšetkým na optimalizáciu a návrh našej webovej stránky. Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú dostupné na adrese www.google.com/analytics
Kontakt

Zavolajte nám na +43 1 904 88 80 alebo nám pošlite vašu požiadavku cez kontaktný formulár .

 

 

Zážitková karta


Ďalšie informácie »

 

Partneri Twin City Liner

© 2019 Twin City Liner. Všetky práva vyhradené
Wettervorhersage
Otázky by mali byť zamerané na
+43 1 904 88 80
booking@twincityliner.com

Požiadavky zo Slovenska posielajte na nášho partnera FLORA TOUR
+421 903 505 505
twincityliner@floratour.sk

Twin City Liner - Social Media